top of page

Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze prijzen voor iedereen duidelijk zijn en maar op één manier uit te leggen. Daarom berekenen wij voor elke dag opvang van de week hetzelfde bedrag.

Dit maakt dat de prijs per uur voor lange dagen (woensdag en vrijdag) aanmerkelijk lager ligt dan die voor de korte dagen.

In onze berekening hebben wij de opvang op vakantiedagen meegenomen. Hier betaalt u dus niets extra meer voor. Wat hier alleen nog bijkomt is de opvang op ATV-/studiedagen omdat deze sterk verschillen per school. De overheid heeft bepaald dat deze dagen daarom niet meegenomen mogen worden in de vaste prijs per maand.

Wanneer uw kind op een school zit waar het met de taxi opgehaald moet worden rekenen wij hier in 2023 € 19,- per maand voor (bij één dag opvang per week). Wanneer u gebruik wilt maken van taxivervoer komt, bovenop de prijzen genoemd in onderstaande bijlage, dus nog een bedrag van € 19,- per maand (bij één dag opvang per week).

In 2023 bieden wij de volgende contracten aan:

 

Vaste opvang met drie weken vakantiekorting:

Uw kinderen komen tijdens schoolweken en in maximaal 6 van de vakantieweken per jaar. U kunt zelf bepalen welke 3 vakantieweken uw kind(eren) niet komen.

Voor de maandag, dinsdag en donderdag:

1 dag opvang per week = 22 uur per maand = € 188,16 per maand

2 dagen opvang per week = 44 uur per maand = € 376,32 per maand

3 dagen opvang per week = 66 uur per maand = € 564,48 per maand

Voor de woensdag en vrijdag:

1 dag opvang per week = 31,17 uur per maand = € 188,16 per maand

2 dagen opvang per week = 62,34 uur per maand = € 376,32 per maand

Vaste opvang (inclusief alle vakantiedagen):

Voor de maandag, dinsdag en donderdag:

1 dag opvang per week = 23,63 uur per maand = € 210,92 per maand

2 dagen opvang per week = 47,26 uur per maand = €421,84 per maand

3 dagen opvang per week = 70,89 uur per maand = € 632,76 per maand

Voor de woensdag en vrijdag:

1 dag opvang per week = 32,17 uur per maand = € 210,92 per maand

2 dagen opvang per week = 64,34 uur per maand = € 421,84 per maand

Vaste opvang (continurooster; elke dag tot 14 uur naar school).

Onderstaande prijzen zijn incl. 3 weken vakantiekorting.

1 dag opvang per week = 25,67 uur per maand = € 219,55

2 dagen opvang per week = 51,34 uur per maand = € 439,10

3 dagen opvang per week = 77,01 uur per maand = € 658,65

Voor de woensdag en vrijdag hanteren wij dezelfde prijs als de woensdag en vrijdag voor de reguliere opvang incl. 3 weken vakantiekorting.

1 dag opvang per week = 31,17 uur per maand = € 188,16 per maand

2 dagen opvang per week = 62,34 uur per maand = € 376,32 per maand

Vaste opvang (continurooster; elke dag tot 14 uur naar school).

Onderstaande prijzen zijn incl. alle vakantiedagen

1 dag opvang per week = 27 uur per maand = € 241,49

2 dagen opvang per week = 54 uur per maand = € 482,98

3 dagen opvang per week = 81 uur per maand = € 724,74

Voor de woensdag en vrijdag hanteren wij dezelfde prijs als de woensdag en vrijdag voor de reguliere opvang incl. alle vakantiedagen.

1 dag opvang per week = 32,17 uur per maand = € 210,92 per maand

2 dagen opvang per week = 64,34 uur per maand = € 421,84 per maand

Voor de verschillende losse dagen opvang rekenen wij de volgende bedragen:

ATV-/studiedag: € 82,58 (van 08:00 uur tot 19:00 uur)

ATV-/studiedag ipv gebruikelijke lange dag: € 32,46 (08:00 uur tot 19:00 uur)

ATV-/studiedag ipv gebruikelijke korte dag: € 52,57 (08:00 uur tot 19:00 uur)

 

Incidentele korte middag: € 40,44 (14:30 uur tot 19:00 uur)

Incidentele lange middag: € 52,57 (12:00 uur tot 19:00 uur)

Incidentele dag continurooster € 43,74 (14:00 uur tot 19:00 uur)

Incidentele vakantiedag: € 82,58 (08:00 uur tot 19:00 uur)

Incidentele vakantieochtend: € 42,44 euro (08:00 uur tot 13:15 uur)

Incidentele vakantiemiddag: € 42,44 (13:15 uur tot 19:00 uur)

Voor mensen die niet vast gebruik maken van de opvang op Het Kraaienest hanteren wij de volgende prijzen:

Incidentele opvang (extern) hele dag: € 88,25 (08:00 uur tot 19:00 uur)

Incidentele opvang (extern) ochtend: € 45,34 (08:00 uur tot 13:15 uur)

Incidentele opvang (extern) middag: € 45,34 (13:15 uur tot 19:00 uur)

Prijswijzigingen voor het volgende jaar proberen wij uiterlijk begin november van het lopende jaar kenbaar te maken.

Kosten taxi
bottom of page