top of page

INSCHRIJVEN

U kunt uw kind inschrijven voor Het Kraaienest. Afhankelijk van uw wens wordt uw kind direct geplaatst of plaatsen wij het op onze wachtlijst. Voor de wachtlijst geldt dat degene die het langst staat ingeschreven het eerst in aanmerking komt voor een vrijgekomen plaats. Een en ander is uiteraard wel afhankelijk van uw wensen. Wanneer u bijvoorbeeld aangegeven hebt dat u de maandag, dinsdag en vrijdag wilt en alleen de vrijdag komt vrij dan zal deze aangeboden worden aan de volgende op de wachtlijst.

Op Het Kraaienest hanteren wij voor de wachtlijst slechts één prioriteit. Dit is de, wat wij noemen, prioriteit broertje/zusje. Dit betekent dat broertjes/zusjes van kinderen die al op Het Kraaienest zitten voorrang hebben op de wachtlijst.

Dit omdat wij het, om verschillende redenen, niet wenselijk vinden dat kinderen uit één gezin naar verschillende BSO’s moeten.

Wij plaatsen dan ook alleen “eerste” kinderen uit een gezin wanneer zeker is dat broertjes en zusjes op een later tijdstip ook terecht kunnen op Het Kraaienest.

 

Middels onderstaande knop kunt u het inschrijfformulier downloaden. Wanneer u deze invult kunt u hem versturen naar info@bsohetkraaienest.nl of versturen naar Graaf Lodwijklaan 3, 3708 DM te Zeist.

 

Voor inschrijving rekenen wij € 15,-. Uw inschrijving wordt definitief op het moment dat wij het inschrijfformulier en het inschrijfgeld, hebben ontvangen.

Wanneer wij het formulier ontvangen hebben zullen wij contact met u opnemen over de inschrijving en het definitief maken hiervan.

bottom of page