top of page

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

Via de onderstaande knop krijgt u inzicht in ons pedagogisch beleidsplan.


Hierin kunt u lezen wat wij belangrijk vinden in, onder andere, de omgang met de kinderen die Het Kraaienest bezoeken.
Het pedagogisch beleidsplan is enerzijds geschreven omdat dit noodzakelijk is voor een gecertificeerde instelling.
Anderzijds hebben wij het pedagogisch beleidsplan geschreven om pedagogisch medewerkers op Het Kraaienest een leidraad te geven in wat er van hen wordt verwacht. Verder is het plan geschreven om ouders van kinderen die Het Kraaienest (gaan) bezoeken inzicht te geven in onze werkwijze.

Omdat het plan de nodige pagina’s bevat hebben wij ervoor gekozen om het, ten behoeve van de leesbaarheid, als PDF-bestand bij te voegen.

Verder zijn, via onderstaande links, ons beleid veiligheid, de meldcode kindermishandeling en het protocol vierogenprincipe in te zien.

DSC_0014.JPG
bottom of page