top of page

KLACHTENREGELING

Wanneer ouders klachten hebben over de opvang, dan horen wij dat graag. Wij gaan er vanuit dat we in een gesprek altijd tot een oplossing kunnen komen.

Graag zien we dat ouders hun klacht bespreken met de medewerker(s) die met het conflict te maken heeft gehad. Mocht dit niet lukken dan zal de medewerker u adviseren om contact op te nemen met, één van, de eigenaren van Het Kraaienest.

De desbetreffende medewerker zal dit ook doen. In een gesprek met de eigenaren en de medewerker zal er dan naar een oplossing worden gezocht.

Komt u er met Het Kraaienest niet uit, dan kunt u de hulp inschakelen van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Ook een oudercommissie kan terecht  bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Alle regels en hoofdlijnen omtrent de werkwijze van de Geschillencommissie staan in een reglement, dat u kunt raadplegen op de website van de Geschillencommissie of dat u, op aanvraag, gratis wordt toegestuurd.

Voor aanvullende informatie over in welke gevallen, en  hoe, u een klacht in kunt dienen bij de geschillencommissie verwijzen wij u graag naar ons pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan is altijd in te zien op de vestiging en is tevens te vinden op onze website.

DSC_0011.JPG
bottom of page