top of page

OUDERPARTICIPATIE

Oudercommissie:

Op dit moment hebben we geen oudercommissie.  Ouders zijn op dit moment erg tevreden over de opvang en hebben geen behoefte aan een commissie. Ouders geven daarbij aan dat ze druk zijn met hun werk en activiteiten van zichzelf en de kinderen in privétijd.

 

Wanneer zich in de toekomst ouders aanmelden voor een oudercommissie zal deze direct worden opgestart. Tenminste één maal per jaar maken wij ouders attent op het recht om plaats te nemen in een oudercommissie. 

Ouderbetrokkenheid buiten de oudercommissie

Wij hechten veel waarde aan de mening van ouders. Zij kunnen ons immers helpen om onze opvang en dienstverlening nog beter te maken.

Wij spreken ouders op verschillende manieren aan om ze als gesprekspartner in de opvang uit te nodigen. Wij begrijpen dat lid worden van een oudercommissie, die meepraat over beleidszaken en organisatorische kwesties, een vorm van betrokkenheid is die slechts voor een kleine groep geïnteresseerde ouders is weggelegd. Niet iedereen wil en kan dat. Er zijn ook andere mogelijkheden waarop u als (gespreks)partner bij de opvang betrokken kunt zijn. Zowel wij als organisatie, als een eventuele oudercommissie, nodigen u uit uw mening te geven en doen er alles aan te laten blijken dat deze mening ertoe doet.

Het Kraaienest nodigt ouders van harte uit om eens een dagdeel mee te kijken/ mee te helpen zodat zij nog beter kunnen zien op welke manier wij opvang bieden en omgaan met de kinderen. Daarnaast kunnen ouders bij het ophalen van hun kind, of bij het brengen in bijv. vakanties, onder het genot van een kop koffie of thee ook iets langer blijven om zo wat langer te kunnen praten over de opvang in het algemeen of hun kind in het bijzonder. Het is voor ons als organisatie handig wanneer u dit van te voren aangeeft zodat wij tijd voor u kunnen maken. Zonder afspraak kan uiteraard ook maar de hoeveelheid tijd en aandacht die we dan voor u hebben is dan wel afhankelijk van de drukte op dat moment.

Ook organiseren wij, voor ouders en kinderen, de jaarlijkse BBQ en de theatervoorstelling waarin de kinderen de hoofdrol spelen.
Wij zien deze avonden als een waardevolle manier om, op een informele manier, in contact te komen met ouders en kinderen.

Voor verdere informatie m.b.t. ouderbetrokkenheid en de oudercommissie verwijzen wij u graag naar ons pedagogisch beleidsplan. Dit is altijd in te zien op de vestiging en is tevens te vinden op onze website.

bottom of page