PRIJZEN 2021

Wij willen ervoor zorgen dat onze prijzen voor iedereen duidelijk zijn en maar op één manier uit te leggen. Daarom berekenen wij voor elke dag van de week hetzelfde bedrag.

 

Dit maakt dat het uurbedrag voor lange dagen (woensdag en vrijdag) lager ligt dan de uurprijs voor de korte dagen.

 

In onze berekening hebben wij de opvang op vakantiedagen meegenomen. Hier betaalt u dus niets extra meer voor. Wat hier alleen nog bijkomt is de opvang op ATV-/studiedagen omdat deze sterk verschillen per school.

De overheid heeft bepaald dat deze dagen daarom niet meegenomen mogen worden in de vaste prijs per maand.

Wanneer uw kind op een school zit waar het met de taxi opgehaald moet worden rekenen wij hier in 2021 17 euro per maand voor (bij één dag opvang per week). Wanneer u gebruik wilt maken van taxivervoer komt bovenop de prijzen genoemd in onderstaande bijlage dus nog een bedrag van 17 euro per maand (bij één dag opvang per week).

 

In 2021 bieden wij de volgende contracten aan:

Vaste opvang met drie weken vakantiekorting:

Uw kinderen komen tijdens schoolweken en in de vakanties.

U kunt zelf bepalen welke 3 vakantieweken uw kind(eren) niet komen.

Voor de maandag, dinsdag en donderdag:

1 dag opvang per week = 22 uur per maand = € 167,52 per maand

2 dagen opvang per week = 44 uur per maand = € 335,04 per maand

3 dagen opvang per week = 66 uur per maand = € 502,56 per maand

Voor de woensdag en vrijdag:

1 dag opvang per week = 31,17 uur per maand = € 167,52 per maand

2 dagen opvang per week = 62,34 uur per maand = € 335,04 per maand

 

Vaste opvang (inclusief alle vakantiedagen):

Voor de maandag, dinsdag en donderdag:

1 dag opvang per week = 23,63 uur per maand = € 187,79 per maand

2 dagen opvang per week = 47,26 uur per maand = € 375,58 per maand

3 dagen opvang per week = 70,89 uur per maand = € 563,37 per maand

 

Voor de woensdag en vrijdag:

1 dag opvang per week = 32,17 uur per maand = € 187,79 per maand

2 dagen opvang per week = 64,34 uur per maand = € 375,58 per maand

Vaste opvang (continurooster; elke dag tot 14 uur naar school) Onderstaande prijzen zijn incl. 3 weken vakantiekorting.

1 dag opvang per week = 25,67 uur per maand = € 195,47

2 dagen opvang per week = 51,34 uur per maand = € 390,94

3 dagen opvang per week = 77,01 uur per maand = € 586,41

4 dagen opvang per week = 102,68 uur per maand = € 781,88

5 dagen opvang per week = 128,35 uur per maand = € 977,35

 

Vaste opvang (continurooster; elke dag tot 14 uur naar school) Onderstaande prijzen zijn incl. alle vakantiedagen

1 dag opvang per week = 27 uur per maand = € 215,-

2 dagen opvang per week = 54 uur per maand = € 430,-

3 dagen opvang per week = 81 uur per maand = € 645,-

4 dagen opvang per week = 108 uur per maand = € 860,-

5 dagen opvang per week = 135 uur per maand = € 1075,-

 

Voor de verschillende losse dagen opvang rekenen wij het volgende:

ATV-/studiedag: € 73,52 (van 08:00 uur tot 19:00 uur)

ATV-/studiedag ipv gebruikelijke lange dag: € 28,90 (08:00 uur tot 19:00 uur)

ATV-/studiedag ipv gebruikelijke korte dag: € 46,81 (08:00 uur tot 19:00 uur)

Incidentele korte middag: € 36,- (14:30 uur tot 19:00 uur)

Incidentele lange middag: € 46,81 (12:00 uur tot 19:00 uur)

Incidentele dag continurooster € 38,94 (14:00 uur tot 19:00 uur)

Incidentele vakantiedag: € 73,52 (08:00 uur tot 19:00 uur)

Incidentele vakantieochtend: € 37,79 euro (08:00 uur tot 13:15 uur)

Incidentele vakantiemiddag: € 37,79 (13:15 uur tot 19:00 uur)

 

Voor mensen die niet vast gebruik maken van de opvang op Het Kraaienest hanteren wij de volgende prijzen:

Incidentele opvang (extern) hele dag: € 78,57 (08:00 uur tot 19:00 uur)

Incidentele opvang (extern) ochtend: € 40,37 (08:00 uur tot 13:15 uur)

Incidentele opvang (extern) middag: € 40,37 (13:15 uur tot 19:00 uur)

Prijswijzigingen voor het volgende jaar proberen wij uiterlijk begin november van het lopende jaar kenbaar te maken.

 
kraaienestlogo copy.png