top of page

PRIVACYBELEID

Voor een plaatsing op Buiten Schoolse Opvang Het Kraaienest is het noodzakelijk dat wij een aantal gegevens van u, als klant, vastleggen.  Onder punt 2: Welke gegevens verzamelen wij, kunt u teruglezen  welke gegevens dat zijn.

 

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn en doen er alles aan om hier zorgvuldig mee om te gaan. Wij doen ons uiterste best om uw  privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:  Door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens en door ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Wij zullen uw gegevens met  niemand te delen, tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

Hierover hebben wij afspraken gemaakt met de pedagogisch medewerkers van BSO Het Kraaienest.

 

1. Wie zijn wij:
BSO Het Kraaienest is een buitenschoolse opvang die kinderen opvangt in de basisschool leeftijd. Wij vangen kinderen op wanneer zij ´s middags uit school komen en in vakanties van 08:00 uur tot 19:00 uur. 

Onze contactgegevens zijn:
Adres: Graaf Lodewijklaan 3; 3708 DM Zeist
Telefoonnummer: 030-6974762 / 06-33105093
Mailadres: info@bsohetkraaienest.nl
Website: www.bsohetkraaienest.nl

2. Welke gegevens verzamelen wij:
In ons geautomatiseerde systeem slaan wij uw gegevens op. Hierin staan de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam (en in geval van toepassing van uw partner).
- Voor- en achternaam van uw kind(eren).
- Geboortedatum van uw kind(eren).
- Woonadres
- Telefoonnummer(s)

- Naam en telefoonnummer van derden (bijv. opa/oma in het geval van calamiteiten)
- E-mail adres(sen)
- IBAN voor de automatische incasso die wij maandelijks uitvoeren.
- Medische gegevens van uw kind(eren) (voor zover deze van belang zijn voor een plaatsing)

- Gegevens van uw zorgverzekering
- School waar uw kind(eren) naartoe gaat/gaan.

Deze gegevens worden door de eigenaren van BSO Het Kraaienest vastgelegd in het geautomatiseerde systeem van het bedrijf Flexkids.

 

Contactgegevens van dit bedrijf zijn:
Adres: Spaarne 13; 2011 CC HAARLEM
Telefoonnummer: 023 - 543 4241
Mailadres: info@flexkids.nl

Deze gegevens zijn uitsluitend in te zien door de eigenaren van BSO Het Kraaienest.

Wanneer u gebruik maakt van het taxivervoer waarmee uw kind van school naar BSO Het Kraaienest wordt gebracht geven wij hiervoor de voor- en achternaam van uw kind en de school waar uw kind naar toegaat, door aan het taxibedrijf.

Contactgegevens van het taxibedrijf:
Taxibedrijf van Woersem
Adres: Koppelweg 107, 3704 GG Zeist
Telefoon: 030-6950568

Voor de vakanties kunt u aangeven op welke dagen uw kind(eren) wel of niet zullen komen. U doet dit op een formulier van het bedrijf Formdesk.

Contactgegevens van dit bedrijf zijn:
Adres: Rijksstraatweg 713, 2245 CC Wassenaar
Telefoonnummer: 085-4014680

Een link voor het invullen van dit formulier ontvangt u van ons via de mail. Op het formulier vult u de voor- en achternaam in van uw kind(eren). Deze gegevens zijn uitsluitend in te zien door de eigenaren van BSO Het Kraaienest.

Verder leggen wij gegevens vast die wij, na uw uitdrukkelijke toestemming, hebben opgevraagd bij de school, uw huisarts of een andere zorgverlener. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming vragen wij geen gegevens op bij deze instanties. Ook geven wij, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, geen gegevens door aan deze instanties.

De pedagogisch medewerkers op BSO Het Kraaienest hebben, wanneer nodig, inzage in de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam (en in geval van toepassing van uw partner).

 • Voor- en achternaam van uw kind(eren).

 • Geboortedatum van uw kind(eren).

 • Woonadres.

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mail adres(sen)

 • Naam en telefoonnummer van derden (bijv. opa/oma in het geval van calamiteiten)

 

 • Medische gegevens van uw kinderen (voor zover deze van belang zijn voor een plaatsing)

 • Naam en telefoonnummer van uw huisarts

 • Gegevens van uw zorgverzekering

 • School waar uw kind(eren) naartoe gaat/gaan

School wordt geïnformeerd wanneer uw kind bij ons geplaatst is om aan te geven op welke dagen hij of zij naar de BSO komt.

Maandelijks houden wij, met onze pedagogisch medewerkers een werkoverleg. Hierin worden bijzonderheden besproken omtrent de kinderen die van de opvang gebruik maken. Deze gegevens worden in de persoonlijke map van ieder kind bewaard en zijn uitsluitend inzichtelijk voor de eigenaren en de pedagogische medewerkers, van BSO Het Kraaienest.

Voor de dagelijkse onderlinge communicatie is er een overdrachtsschrift, waarin kort bijzonderheden van kinderen worden geschreven. Deze informatie is uitsluitend inzichtelijk voor de eigenaren en de pedagogische medewerkers, van BSO Het Kraaienest.

 

3. Doel van het verzamelen van de gegevens:
Wij verzamelen de benoemde gegevens uitsluitend voor onze eigen bedrijfsvoering. Dit is het opvang bieden aan kinderen die naar de basisschool gaan.

Gegevens die op BSO Het Kraaienest inzichtelijk zijn voor de pedagogisch medewerkers worden gebruikt in het geval van calamiteiten of ziekte. Verder voor het doorgeven van een deel van uw gegevens wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Bijzonderheden die, zoals hierboven aangegeven, worden besproken in het werkoverleg en zijn bedoeld voor een optimale begeleiding van uw kind.

Uw mailadres gebruiken wij voor het toesturen van onze periodieke nieuwsbrief en voor overige informatie die belangrijk is voor de opvang van uw kind(eren). Tevens gebruiken wij uw mailadres voor het versturen van de facturen voor de opvang van uw kind(eren). Via de mail kunt u zelf bijzonderheden omtrent uw kind(eren) doorgeven aan ons zoals ziekte, afmelding of een verzoek om van dagen te wijzigen.

Wij delen uw persoonsgegevens NIET met school, bedrijven, artsen of andere zorgverleners tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Ook met het doorgeven van adresgegevens of telefoonnummers aan andere ouders op BSO Het Kraaienest zijn we uiterst terughoudend.
Wij doen dit alleen wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

4. Cookies

Wanneer je een bezoek brengt aan de www.bsohetkraaienest.nl, verzamelen we automatisch bepaalde gegevens over je apparaat, waaronder gegevens over je webbrowser, IP-adres, tijdzone en bepaalde cookies die op je apparaat zijn geïnstalleerd. Terwijl je de Site doorbladert, verzamelen we bovendien gegevens over de individuele webpagina's of producten die je bekijkt, de websites of zoektermen die je op de Site hebben gebracht, en informatie over je interactie met de Site. Deze automatisch verzamelde gegevens noemen we "Apparaatgegevens".

 

​We verzamelen Apparaatgegevens met gebruik van de volgende technologieën:

“Cookies” zijn gegevensbestanden die op je apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke id bevatten. Ga voor meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies naar: http://www.allaboutcookies.org.

De volgende links leggen uit hoe je toegang krijgt tot de cookie-instellingen in verschillende browsers:
Cookie-instellingen in Firefox

Cookie-instellingen in Internet Explorer

Cookie-instellingen in Google Chrome

Cookie-instellingen in Safari (OS X)

Cookie-instellingen in Safari (iOS)

Cookie-instellingen in Android

Als je je wilt afmelden voor tracking door Google Analytics op alle websites, volg dan deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

"Logbestanden" traceren handelingen op de Site en verzamelen gegevens waaronder je IP-adres, het browsertype, de internetprovider, pagina's waarvandaan je naar de Site wordt gestuurd en waar de Site je naartoe stuurt, en datum- en tijdsaanduidingen.

"Webbakens", "tags" en "pixels" zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om gegevens te registreren over je gebruik van de Site. 

5. Sociale media/website/WhatsApp:
BSO Het Kraaienest is actief op de volgende sociale media:
- Facebook 
- YouTube
- Instagram
- Onze eigen website
- WhatsApp

Middels het invullen van een formulier vragen wij of u wel of niet akkoord gaat met het plaatsen van foto’s van uw kinderen op onze Facebook- , Instagram- of You tube. Op dit formulier kunt u ook aangeven of u bezwaar hebt tegen het plaatsen van foto’s van uw kind(eren) op onze website.

Hetzelfde geldt ook voor de WhatsApp groep van BSO Het Kraaienest. U geeft aan of u deel uit wilt maken van de WhatsApp groep en of u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind(eren) in de WhatsApp groep. De WhatsApp groep gebruiken wij voor het plaatsen van algemene mededelingen die vanuit BSO het Kraaienest worden gedaan. Verder om ouders te laten genieten van foto’s die tijdens de opvang gemaakt worden.

Als ouders willen reageren op een mededeling of geplaatste foto verzoeken we dit privé te doen naar de eigenaar van BSO Het Kraaienest (beheerder van de WhatsApp groep).
Bij de eigenaar kunt u een verzoek doen om te worden toegevoegd of te worden uitgeschreven aan/uit de WhatsApp groep. Bij beëindiging van de opvang wordt u automatisch uitgeschreven.


6. Uitzonderingen:
In zeer uitzonderlijke gevallen zien wij ons genoodzaakt  af te zien, van het vragen van uw toestemming om uw gegevens door te geven aan externe partijen. Hierbij valt te denken aan ernstige vermoedens van kindermishandeling dan wel kindermisbruik. Wij zijn bij wet gehouden aan de verplichting om deze vermoedens door te spelen naar Veilig Thuis. Na de eerste melding bij Veilig thuis zullen wij advies inwinnen over de verdere stappen.  Waar mogelijk zullen wij de betreffende ouders dan op de hoogte stellen van de gemaakte melding.

 

7. Opslag periode:
De gegevens die wij van u invoeren in ons geautomatiseerde systeem worden door ons, nadat uw plaatsing op BSO Het Kraaienest is gestopt, nog 7 jaar bewaard. Wij zijn door de belastingdienst gehouden aan dit termijn.

Bijzonderheden omtrent uw kind(eren) die, zoals beschreven, beschikbaar zijn voor de eigenaren en pedagogisch medewerkers van BSO Het Kraaienest worden direct na het stoppen van de plaatsing op BSO Het Kraaienest vernietigd.

Direct na het stoppen van de plaatsing verwijderen wij uw mailadres uit ons adressenbestand.
Zo zorgen wij ervoor dat u geen mails meer van ons ontvangt. Ook verwijderen wij u, na het beëindigen van de plaatsing, direct uit de genoemde WhatsApp groep.

 

8. Rechten:

U heeft recht op inzage in de gegevens die wij van u, of uw kind(eren), hebben vastgelegd. In uitzonderlijke gevallen (zoals benoemd onder punt 6: uitzonderingen) kan hiervan deels worden afgeweken.

Wanneer u ontdekt dat gegevens fout door u zijn doorgegeven, veranderd of door BSO Het Kraaienest foutief zijn verwerkt passen wij dit aan wanneer u daarom vraagt.

Een keer per jaar zal er, in persoon, op BSO Het Kraaienest aan u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te controleren. Zo zorgen wij dat de communicatie tussen ouders en BSO Het Kraaienest optimaal blijft verlopen. Dit checken van uw gegevens gebeurd uitsluitend door de eigenaren en de pedagogische medewerkers, van BSO Het Kraaienest.

Wanneer u het niet eens bent met de gegevens die wij van u hebben verzameld, of de manier waarop wij dit doen, heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen via Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u besluit over te stappen naar een andere buitenschoolse opvang kunnen wij uw gegevens, wanneer u dit wenst, doorgeven aan deze buitenschoolse opvang.

U heeft het recht om, mits dit niet in strijd is met de genoemde wettelijke bepalingen, van ons te vragen dat wij stoppen met het gebruik van uw gegevens.

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor opvang op BSO Het Kraaienest maar, op enig moment, besluit dat u hier geen gebruik van wenst te maken, verwijderen wij, wanneer u hierom vraagt, de gegevens die wij van u hebben vastgelegd.

Verzoeken om inzage, verwijdering of verandering van de door ons opgeslagen gegevens kan op de volgende manieren:
- Het sturen van een mail naar info@bsohetkraaienest.nl
- Bellen met 0633105093 (Conny Perk, Eigenaresse)
- In persoon bij één van de eigenaren van BSO Het Kraaienest. 

bottom of page