COMBINATIEKORTING

In 2009 is de combinatiekorting en de aanvullende combinatiekorting vervangen door de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze is bovendien verhoogd.

Ouders kunnen de inkomensafhankelijke combinatiekorting onder de volgende voorwaarden krijgen:
- In 2009 woont er minstens 6 maanden een kind bij hen dat geboren is na 31-12-1996.


- Dit kind is in die periode ingeschreven op het woonadres. Bij co-ouders mag het kind ook ingeschreven staan op het woonadres van de co-ouder.


- De inkomsten uit tegenwoordige arbeid zijn hoger dan € 4.619,= of de ouder komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek.


- De ouder heeft in 2009 geen fiscale partner of heeft wel een fiscale partner en hij of zij heeft minder inkmsten uit tegenwoordige arbied dan de fiscale partner.

De korting is maximaal € 1.765,= voor mensen onder de 65 jaar. Voor mensen vanaf 65 jaar is het maximum € 823,=.

Voor meer informatie en een rekenvoorbeeld verwijzen wij u naar www.databankkinderopvang.nl en ga dan naar actualiteiten (d.d. 11-3-09).

 

Tevens kunt u nadere informatie vinden op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

DSC_0034.jpg
kraaienestlogo copy.png